#rutacatorze35

09-06 FREESTYLER

 

L’Excm. Ajuntament de Castelló posa en marxa una nova edició del programa d’oci juvenil a Castelló per a l’any 2019. El programa #rutacatorze35 oferirà activitats lúdiques, culturals i esportives gratuïtes per a joves de 14 a 35 anys.
Les activitats es duran a terme els caps de setmana del 15 de gener al 15 de juny de 2019, en diferents punts de la nostra ciutat.
Diferents llocs on realitzar activitats: Cafeteries, centres d’ensenyament, centres esportius, comerços, espais públics, centres socials i culturals … i, per descomptat, en el Casal Jove.
Gran varietat d’activitats: Concerts, esports, balls,  exposicions, tallers, concursos, idiomes… i molt més

15-06 JORNADA JUEGOS DE MESA.jpg

El Excmo. Ayuntamiento de Castellón pone en marcha una nueva edición del programa de ocio juvenil en Castellón para el año 2019. El programa #rutacatorce35 ofrece actividades lúdicas, culturales y deportivas gratuitas para jóvenes de 14 a 35 años.
Las actividades se llevarán a cabo los fines de semana del 15 de enero al 15 de junio de 2019, en diferentes puntos de nuestra ciudad.
Diferentes lugares en los que realizar actividades: Cafeterías, centros de enseñanza, centros deportivos, comercios, espacios públicos, centros sociales y culturales… y, por supuesto, en el Casal Jove.
Gran variedad de actividades: Conciertos, deportes, bailes, exposiciones, talleres, concursos, idiomas… y mucho más.

15-06 FESTA FINAL

#rutacatorce35 2019 gif ok

Anuncios